Sporný výklad pravidel připravil Zdeňka STROMŠÍKA o mistrovské zlato !!!

Zdeněk STROMŠÍK , který odjížděl do západočeské metropole  jako horký kandidát na mistrovský titul si z Plzně vytoužený druhé mistrovské zlatoneodvezl... Po bezproblémovém postupu do finále z 1 . místa, kdy zcela přesvědčive doběhl s 90 % úsilím do cíle za 10, 75 s, byl ve finále ze závodu vyloučen, aniž opustill startovní bloky !!!

Stalo se tak na základě pravidla 162.7, které Zdeněk v celé své atletické kariéře nikdy neporušil !!! My dříve narození si ještě pamatujeme, kdy se vylučovalo až za 2 ulité starty jedním závodníkem.Mnohem dříve narození si pamatují, že tomu tak bylo dokonce až za 3 ulité starty jedním atletem !! Pravidla se v průběhu let zpřísňovala a penalizace se vyvíjela. Ještě na OH v roce 1904 sprinter, který ulil start pouze musel ustoupit 2 metry za startovní čáru  Od roku 2003 již  je po prvním ulitém startu diskvalifkován každý atlet, který pokazí následující start, přestože se v jeho případě jednalo o první prohřešek proti pravidlům.

Od roku 2010 platí pravidlo "nulové tolerance" , žádné opakované starty se již nekonají a každý ulitý start, tedy startovní reakce nižší než 0,100 s znamená diskavlifikaci ...  No a právě vůči závodníkům toto netolarantní pravidlo, již zadalo důvod k mnoha skandálům . V roce 2010 zcela evidentně ulitý start Alyson Felix na Diamanové lize v Eugen, diskvalifikaci neskončil.,,, Naopak na MS v Paříži byl vyloučen americký schowman Jack Drummond, který se po pouhém zhoupnutí v blocích změnil v rabiáta. Protože se cítil nevinen, nechtěl opustit dráhu, lehal si na ni, hádal se s rozhodčími  a pořád opakoval: " "Nepohnul jsem se".. Nakonec musel ustoupit a záznam z inkriminovaného závodu si můžete prohlédnout 

V podobné situaci se dnes v Plzni ocitl i Zdeněk. I přesto, že opustil startovní bloky jako poslední, jeho nohy se neodrazily od podpěry startovního bloku, a už vůbec ani jedna ruka neztratila kontakt se zemí, byl dle a nejen mého soudu, ze závodu necitlivě vyloučen, na základě pravidla 162.7 !!  Zdeněk sice objektivně v blocích ukázal velmi lehký neklid, za který si snad zasloužil napomenutí,ale rovnou diskvalifikaci ???

Zkusme si připomenout výklad výše zmíněného pravidla.V pravidle o chybném startu, v poznam. č.1 se píše:  Jakkýkoliv pohyb závodníka, aniž noha/nohy závodníka, ztratí kontakt s nožní podpěrou startovního bloku, nebo ruka, či obě ruce ztratí kontakt se zemí, nesmí být považován za zahájení startovního pohybu. Tyto okolnosti mohou být , pokud tak rozhodne rozhodčí , předmětem disciplinárního varování nebo diskvalifikace.

Jinými slovy, situací, kdy je závodník ve střehové poloze neklidný, start je opakován, poté co je závodník pouze varován, jsem viděl za poslední dobu na závodech všech úrovní desítky. Zdeněk pravděpodobně ve střehové poloze zatlačil příliš silně do bloků, které mimo jiné již v předešlých rozbězích vykázaly poruchovost (viz první rozběh, ve kterém nebyly startovní reakce vůbec změřeny (!!!)  a závod musel být dokonce o téměř 10 minut odložen.... Každopádně si stojím, za skutečností, že Zdeněk rozhodně nikoho neznenvýhodnil a nezískal nad soupeři žádnou výhodu. Ostatně o tom se brzy budeme moci přesvědčit i v obrazovém záznamu, který budu mít  k dispozici.

Přečtěte si prosím i následující článek,který hovoří o zmírnění tvrdého pravildla IAAF:    Znovu opakuji, Zdeněk neopustil bloky a nezvedl ani ruce ze země !!!!

Nicméně přes výše zmíněné musím napsat. Zdeněk STROMŠÍK i když se cítil a cítí i nyní ukřivděn, situaci zvládl s noblesou, vyvaroval se jakkýchkoliv excesů a odešel do cíle poblahopřát vítězi. Jen nám všem zůstala v ústech pachuť ze zkaženého finále, které  bez Zdeňka ztratilo ten správný říz.....

J.V. 27.6.2015

 

    

ATLETIKA S RADOSTÍ

Mánesova 649
686 01 Uherské Hradiště

: 22864580

Martin Michalský

Panenská 25
466 01 Jablonec nad nisou

Tel.: 608 143 341

Jaroslav Vlček

Mánesova 649
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: 775 160 364

Facebook Google+ Youtube
Copyright © Atletika s radostí
All Rights Reserved