VO2 max - měřítko vaší kondice

Minulý týden se kompletní skupina, až na Zdendu Stromšíka, zúčastnila funčního vyšetření v laboratořích FTVS UK v Praze. Přesné měření VO2 max., běžecké ekonomiky a anaerobního prahu  vyžaduje sotisfikované laboratorní aparatury a těmi zmodernizované laboratoře pražské fakulty rozhodně disponují . Vlastnímu testu předchází orientační zdravotní pohlídka s obligátními daty jako je výška, hmotnost, TF, tlak, ale i stanovení tělesného složení  -  procentualní určení tělesného tuku a množství tukuprosté hmoty. Zátěžový test se dá absolovovat na bicyklovém ergometru, či na běhacím koberci, my jako atleti běžci jsme samozřejmě upřednostnili běhací koberec, jednak je to pro nás pohyb přirozenější a také  vzhledem k vyšímu počtu zapojení svalových skupin než při standartní pozici v sedě  bývají hodnoty VO2 max o 5 - 10 % vyšší než na kole.

Funkční laboratorní vyšetření pak po registraci klidových hodnot začíná zpravidla 2 stupni rozcvičovacího zatížení v našem případě to byl běh o rychlosti 11 a 13 km/ hod a pak  zátěž progresivně stoupá zvyšováním rychlosti běhu o 1km/h každou minutu až do tzv "vita maxima", kdy v závěru už přestáváte vnímat okolní svět a přejete si ať už to skončí a ten zatracený pás vypnou. Až sa tak stane, tak odměnou vám bude získání spousty dat, které leccos řeknou o vaší kondici.

VO2 max je jedním z nejlepších ukazatelů aerobní vytrvalosti a uvádí výši kyslíku spotřebovanou v mililitrech na kilogram tělesné hmotnosti za minutu. Při určitém zjednodušení se dá říci, že čím vyšší číslo, tím více kyslíku se dostane do svalů.  Protože se jedná o test vytrvalostní je zřejmé, že nejvyšších hodnot dosahují sportovci, kde aerobní složka energetického krytí hraje dominantní roli. Konkrétně pak vůbec  nejvyšší hodnoty byly zaznamenány  u běžců  na lyžích (Nor Espan Bjerke drží neoficiální světový rekord s výsledekem 96,0 ml/kg.min. což odpovídá 7,3 l/min) Jen tak pro zajímavost a orientaci uvedu pár zvučných jmen ato i z jiných sporovních odvětví než je atletika. Tak např. fenomenální profesionální cyklista Lance Armstrong dosáhl hodnoty 84,0, Sebastian Coe 77,0 , Jarmila Kratochvílová 72,8 (!!) a vítěz maratonu z OH v Mnichově Američan Frank Shorter 71,2. Jen obecně a v průměru pak sprinteři nedosahují hodnot více jak 55 ml/kg.min, , fotbalisti 58 a hokejisti 61. O něco lepších zprůměrovaných hodnot pak dosahují běžci na 400 m - výkonní sportovci, kde jejich výsledek se pohybuje kolem 63 ml/kg.min . Běžná netrénovaná populace mužů pak vykazuje hodnotu cca 45 ml/kg.min, u žen  je tato hodnoto o 5 - 10 ml/kg.min nižší.

Kluci dosáhly překvapivě dobrých výsledků, které leží v oblasti výkonných čtvrtkařů, což je k jejíich specializacím logické. Konkrétně vůbec nejlepšího pak Václav, který by snad v budoucnu mohl kombinovat obě tratě 400 m - 800 m. Při přechodu z 400 m na 800 m dochází ale k nejvyššímu fyziologickému skoku mezi všemi běžeckými tratěmi (nárust podílu aerobního metabolismu  stoupá z 25 % na 50 - 60%) a existuje proto jen velmi málo závodníků - závodnic, kteří jsou schopni tyto tratě s úspěchem kombinovat. Ze zvučných jmen minulosti mne napadá jen dvojnásobný vítěz na těchto tratích z OH v Montrealu - Alberto Juanterena, či naše fenomenální běžkyně  - světová rekrdmanka v běhu na 800 m Jarmila Kratochvílová.

Test vám pak ještě s velkou přesností určí ideální pásmo pro rozvíjení aerobní vytrvalosti a hlavně úroveň anaerobního prahu, čili takové intenzity při níž k úhradě energetického požadavku už nestačí aerobní procesy, ale výrazněji se už uplatňují také procesy anaerobní, ovšem celý systém  látkové výměny zůstavá ještě v rovnováze. Tempo pak bývá označováno s trochou masochismu jako "příjemně tvrdé" ale trénink v tomto pásmu má značný tréninkový efekt.

J.V 23.10. 2009

 

 

    

ATLETIKA S RADOSTÍ

Mánesova 649
686 01 Uherské Hradiště

: 22864580

Martin Michalský

Panenská 25
466 01 Jablonec nad nisou

Tel.: 608 143 341

Jaroslav Vlček

Mánesova 649
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: 775 160 364

Facebook Google+ Youtube
Copyright © Atletika s radostí
All Rights Reserved