ZDENĚK STROMŠÍK MEZI NEJLEPŠÍMI SPORTOVCI CISA A VŠB !!!

 Kalendářní konec roku bývá vyhrazen všemožným anketám, které zhodnocují uplynulý sportovní rok. Mezi nejlepšími a oceněnými sportovci se v posledních týdnech objevilo i jméno dvojnásobného českého rekordmana Zdeňka STROMŠÍKA !!

Nejdříve byl vyhodnocen na akademické půdě Vysoké školy báňské - Technické univerzity.  Nejlepších TOP 10 sportovců bývá tradičně dekorováno v rámci oslav Dne boje za svobodu a demokracii za uplynulý akademický rok. Vybrat nejlepší 10  nebývá vůbec snadné, neboť na VŠB - TU studuje řada vynikájících sportovců, ale stejně jako v loňském roce, se  Zdeněk dokázal v silné konkurenci ostravských vysokoškoláků, jako jediný atlet prosadit. Komise zejména ocenila jeho 4: místo na Evropských hrách v Minsku, finálové 6. a 8. místo na Světové univerziádě, semifinálovou účast na HME v Glasgow, 12. místo z World relay v Jokohamě, mistrovský halový titul a samozřejmě i dvojnásovné překonání českého rekordu, které Zdeněk dosáhl se svými štafetovými kolegy v japonské Jokohamě a švýcarském Ženevě. 

Jak zmínil rektor VSB - TU Ostravy prof. RNDr. Václav Snášel CsC., vedení VŠB - TUO si velmi váží výkonů, kteé studenti předváději na mezinárodních soutěžích, protože si je velmi dobře vědom, že není vůbec jednoduché skloubit sportovní trénink s náročným studiem. Zdeňkovi se to daří a jsem na něj právem pyšný ....

Včera ocenilo své nejlepší sportovce i Centrum individuálních sportovců Ostravy (CISO), které podporuje vybrané sportovce Moravskoslezského kraje. V tuto  chvíli CISO disponuje více jak 6 desitkou reprezentantů České republiky. Slavnostního aktu se tradičně zúčastnila i řada bývalých olympioniků, kteří rovněž i ve vřelém rozhovouru ocenili sprinterské umění rychlonohého "Ostravana". Rovněž potěšilo, že za Zdeňkovy letošní  výsledky, byla oceněna moje trenérská maličkost. 

J.V. 20.11.2019

    

ATLETIKA S RADOSTÍ

Mánesova 649
686 01 Uherské Hradiště

: 22864580

Martin Michalský

Panenská 25
466 01 Jablonec nad nisou

Tel.: 608 143 341

Jaroslav Vlček

Mánesova 649
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: 775 160 364

Facebook Google+ Youtube
Copyright © Atletika s radostí
All Rights Reserved